W ubiegłych latach odnotowano wzrost liczby pożarów na wysypiskach i składowiskach oraz w sortowniach i zakładach przetwarzających śmieci. Wg danych Ministerstwa Środowiska od początku 2018 r. do maja odnotowano 63 pożary składowisk, w tym 27 bardzo dużych angażujących kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej.

Zdarzenia te skutkują dużymi stratami zarówno materialnymi jak i niematerialnymi takimi jak:

 1. Koszt akcji gaśniczej;
 2. Długotrwałe zaangażowanie jednostek PSP na danym terenie, obniżenie standardu ochrony mieszkańców;
 3. Zatrucie powierza uciążliwe dla okolicznych mieszkańców;
 4. Zwiększona niechęć mieszkańców do „porządnych” zakładów utylizacji i przetwarzania odpadów. 

W związki z powyższym Rząd RP postanowił wprowadzić regulacje prawne w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów.

Regulacje prawne

W dniu 21 sierpnia 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, między innymi wprowadzono obowiązek instalacji systemów VSS.

Wymagania:

 • zapis obrazu 1 miesiąc;
 • VSS prowadzony jest za pomocą środków zapewniających zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w obiekcie przez całą dobę;
 • Identyfikacja = 250pix/m.

Zgodnie z procedurą legislacyjną szczegóły rozwiązania zawarte zostaną w odpowiednim rozporządzeniu. Poniżej główne wymagania planowane w rozporządzeniu:

 • system VSS zapewni rejestrację obrazu obejmującą całą powierzchnię magazynowania lub składowania, drogi dojazdowe do odległości 15m od krawędzi obszaru magazynowania, pas zewnętrzny o głębokości 5m otaczający teren składowania;
 • w przypadku składowania w pomieszczeniu zamkniętym VSS zapisywał będzie obraz z obszaru do granicy ścian, oraz bramy;
 • w opisanych przypadkach konieczne jest zapewnienie możliwości podglądu dla WIOŚ;
 • parametry techniczne VSS reguluje PN-EN 62676-4: 2015-06.
You are currently viewing Monitoring składowania odpadów