Z każdym miesiącem zwiększa się ilość zapytań o instalację systemu RCP ( Rejestracja Czasu Pracy ). Zrealizowaliśmy już wiele projektów dotyczących RCP, optymalizując w ten sposób funkcjonowanie firm oraz podnosząc dochód. W naszej ofercie posiadamy znakomity system polskiego producenta firmy ROGER. Producentem jest polska firma z wieloletnią tradycją, która nieustawicznie rozwija swój produkt. Elastyczność a zarazem prostota oprogramowania zapewnia niezwykłą funkcjonalność oraz trwałość. Posiadamy Autoryzację firmy Roger co zapewnia nam wsparcie oraz dostęp do najnowszych rozwiązń tej firmy. Rejestracja Czasu Pracy oparta jest na kontroli dostępu i może działać w sposób zintegrowany z nią lub jako moduł autonomiczny system rejestracji czasu pracy.

System Rejestracji Czasu Pracy RCP Master 3 to program obsługiwany przez system operacyjny Windows, służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN). Na podstawie historii logowań odczytanych z rejestratorów program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest oferowany w wersjach do obsługi 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 pracowników, a także w wersji jedno lub wielostanowiskowej.

Rejestracja Czasu Pracy RCP Master 3 charakterycuje się:

 • plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL
 • podwyższony limit pracowników w bazie do 1 tysiąca
 • brak limitu stacji roboczych
 • możliwość samodzielnego definiowania szablonów raportów
 • cykliczny import zdarzeń z pliku
 • seryjne wstawianie absencji
 • seryjne dodawanie limitów absencji
 • bazodanowa integracja z systemem kontroli dostępu RACS 5
 • eksport do programów KP
 • możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5
 • bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów rcp oraz zdarzeń) z systemem RACS 5
 • funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
 • operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów)
 • definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
 • indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie, zamiany itp.)
 • możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)
 • możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
 • funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
 • możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
 • eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
 • możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników
 • baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
 • darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
 • definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania
  (np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy)
 • dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
 • możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
You are currently viewing Rejestracja Czasu Pracy