System alarmowy należy zaprojektować wcześniej. Przed wdrożeniem jego do ochrony naszego mienia. Czasami nie ma możliwości przewidzieć dokładnie umiejscowienia kamer lub ich ilości. W przypadku problemu z dokładnym ustaleniem ilości kamer należy zabezpieczyć możliwość ich bezproblemowego zamontowania.

Powinno się zostawić schowane dodatkowe – wolne – kable np UTP przed wykończeniem elewacji zewnętrznej lub zakończeniem remontu w środku obiektu. Znacznie ułatwi to możliwość podłączeniu nowych kamer pozostawiając walory estetyczne obiektu bez zmian. Wskazanym jest również dobieranie osprzętu „na wyrost” tzn pozwalającego podłączyć większą ilość kamer lub czujek alarmowych. Dość niedawno poproszeni zostaliśmy o wizję lokalną systemu alarmowego w Warszawie, który miał być rozbudowany. Na miejscu stwierdziliśmy, że infrastruktura teleinformatyczna została przez parę lat rozbudowana w kilka nowych routerów, które wzajemnie zakłócały się. Oszczędności budżetowe doprowadziły do tego, że zostały zakupione urządzenia domowe a nie w pełni profesjonalne w liczbie jednego lub dwóch. Uprościłoby to znacznie cały system, stałby się mniej awaryjny a finansowo wyszłoby na to samo. Dlatego najczęściej nie warto wprowadzać dużych oszczędności a projektując system alarmowy mieć wolne sloty na podłączenie nieprzewidzianych urządzeń.

You are currently viewing System alarmowy – zaprojektuj wcześniej