Fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika jest to instalacja składająca się z paneli fotowoltaicznych, które zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłączamy do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Posiadamy w ten sposób tańszy prąd w naszych gniazdkach. Tańszy prąd umożliwia nam gospodarowanie jego zasobami z większą rozrzutnością w gospodarstwie domowym Ze względu na niższą cenę prądu, można wykorzystać go do oświetlenia podwórka, budynku, ogrzewania wody i domu.

energia odnawialna Fotowoltaika

Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Myśląc o opłacalności fotowoltaiki należy pamiętać, że razem z systemem fotowoltaicznym uzyskujemy tańszą energie elektryczną na wiele lat. W chwili zainstalowania instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmowy prąd ze słońca!

Fotowoltaika system

Jakie zalety mamy z posiadania fotowoltaiki:
Fotowoltaika to darmowy prąd z energii słońca.
Fotowoltaika to ponad 25 lat gwarancji na produkcję.
Fotowoltaika jest bezobsługowa. Nic nie trzeba wymieniać.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę, ponieważ opłacalność paneli fotowoltaicznych stale rośnie. Panele fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 lat bezobsługowej pracy, wytwarzając przez każdy dzień działania instalacji darmowy prąd. Dodatkowo, rozwój technologiczny i wzrost zainteresowania energią odnawialną sprawił, że od 1973 roku panele fotowoltaiczne staniały do ułamka procenta wartości pierwotnej i stały się dostępne finansowo dla każdego. Instalacje fotowoltaiczne PV do 40 kW nie wymagają specjalnego pozwolenia i są mile widziane przez lokalne władze. Ponad to operator ma obowiązek podłączyć je do sieci, jeśli moc zamontowanego zestawu nie przekracza mocy naszego przyłącza elektrycznego. Do 2020 roku Polska ma obowiązek narzucony przez Unię Europejską przejść częściowo na Odnawialne Źródła Energii ograniczając tym samym spalanie paliw kopalnych, które zanieczyszczają nasze środowisko. Udział energii odnawialnej do ogółu zużytej energii ma być nie mniejszy niż 15%.

Fotowoltaika instalacja

W zależności od wielkości instalacji PV, ilość produkowanego prądu jest różna. Panele fotowoltaiczne o mocy 1 kWp, skierowane na południe wytworzą w Polsce w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Koszt założenia paneli fotowoltaicznych jest zależny od rodzaju i technologii ich wytworzenia. Wpływ na cenę ma również jakość wykonania samych paneli, marka oraz jakość inwertera. Na koszt montażu systemu fotowoltaicznego składa się również poziom trudności montażu. Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje 2500-3500 kWh rocznie. Chcąc produkować tyle energii z paneli fotowoltaicznych należy przygotować się na wydatek ok. 18 000 do 25 000 zł. Jeśli nasze fundusze nie pozwalają nam na wykonanie instalacji zawsze możemy skorzystać z oferowanej pomocy finansowej lokalnych władz lub z programu np Prosument.

Fotowoltaika Warszawa

Jak już wspomnieliśmy wcześniej systemy fotowoltaiczne nie generują kosztów związanych z ich eksploatacją. Energia słoneczna jest całkowicie darmowa i po zamontowaniu instalacji słonecznej nie musimy się martwić o koszty związane z użytkowaniem prądu. Fotowoltaika zwraca się po około 9-10 latach, przy czym skorzystanie z dotacji skraca ten okres do ok. 6-7 lat

Działanie systemów fotowoltaicznych opiera się w głównej mierze na działaniu samych ogniw fotowoltaicznych, do których dociera foton (najmniejsza jednostka światła), następie padając na ogniwo fotowoltaiczne jest absorbowany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to nic innego, jak przepływ prądu elektrycznego. Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną, w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, które produkują ciepło.

Korzyść z ogniw fotowoltaicznych jest niebagatelna. Do najważniejszych zalet ogniw fotowoltaicznych należą oszczędności na rachunkach i ochrona środowiska, ale także niezależność energetyczna. Mamy swój prąd i nie musimy zwracać uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej. Inwestując w fotowoltaikę przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie oszczędzając. Systemy tego typu są nieodzowne w warunkach górskich i słabo zurbanizowanych. W miejscach gdzie nie ma możliwości podłączenia pod sieć energetyczną budynku zostaje nam fotowoltaika lub generatory prądu napędzane paliwami kopalnianymi.

Ze względu na wzrost popytu na panele fotowoltaiczne, coraz więcej inżynierów pracuje nad lepszymi rozwiązaniami by zmniejszyć koszty produkcji, a zwiększyć ich sprawność. Gdy już posiadamy instalację i zdecydujemy się na sprzedaż energii, warto zastanowić się nad net meteringiem, który umożliwia nam korzystanie z sieci jak z akumulatora bez dodatkowych kosztów.

Systemy fotowoltaiki

Usługa ta polega to na tym, że nadwyżki energii, której nie zużywamy na bieżąco, oddajemy do sieci i następnie możemy ją odzyskać z niej, kiedy jest nam potrzebna. Rozliczamy się z dostawcą energii w okresach półrocznych. Gdy wychodzi, że tyle samo zużyliśmy co wyprodukowaliśmy (bilans zerowy) wtedy ponosimy koszty tylko za obsługę sieci. Jeśli nasza produkcja nie jest wystarczająca i pobieramy prąd dodatkowo z sieci wtedy musimy dopłacić cenę różnicy prądu, natomiast gdy nasza produkcja jest większa niż pobór, nadwyżki sprzedajemy i zarabiamy na tej inwestycji. Kolejnym atutem jest to, że wykorzystując net metering nie mamy prawie żadnych strat podczas przesyłu energii elektrycznej.

Panele słoneczne to doskonała inwestycja dla osób, które chcą oszczędzać. Fotowoltaika to nie tylko korzyści dla środowiska, ale także dla kieszeni użytkowników.

Dzięki dobraniu odpowiedniego rozmiaru instalacji, panele słoneczne wyprodukują tyle energii, aby zaspokoić potrzeby użytkowników a rachunki za prąd zostaną obniżone niemal do zera. Dzięki takiemu rozwiązaniu podwyżki cen za energię elektryczną przestają obciążać budżet domowy. Panele słoneczne zapewniają użytkownikom niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.
Od chwili uruchomienia instalacji, energia produkowana przez panele słoneczne jest darmowa, instalacja nie generuje żadnych kosztów związanych z eksploatacją. Fotowoltaika przynosi ok. 10% rocznej stopy zwrotu, czyli 2,5 razy więcej niż lokata w banku!

Instalacja fotowoltaika

Nowa ustawa o OZE stworzyła możliwości oszczędzania takie jak:
*taryfy gwarantowane,
*program Prosument,
*net metering.

Dzięki temu panele słoneczne opłacają się jeszcze bardziej. Np. korzystając z taryf gwarantowanych nie tylko oszczędza się na rachunkach za energię elektryczną, ale można także zarabiać, odsprzedając nadwyżki energii do sieci, po stałej stawce przez 15 lat.
Panele słoneczne nie powodują uciążliwego hałasu ani drgań, pod tym względem są lepszym rozwiązaniem niż turbiny wiatrowe.

Montaż paneli fotowoltaicznych odbywa się głównie na dachu lub na stelażach znajdujących się na ziemi. Instalacje skierowane są w kierunku południowym aby maksymalnie wykorzystać nasłonecznienie. Dachy skierowane na południe są optymalnym, ale nie jedynym miejscem gdzie montuje się instalacje fotowoltaiczne. Wysięgniki, ogrodzenia i dachy płaskie również nadają się pod montaż instalacji.
Już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej należy wybrać dla niej optymalne miejsce, w którym uzysk energetyczny będzie najwyższy, a sama instalacja nie będzie przeszkadzać w użytkowaniu terenu w inny sposób.
Najlepszym umiejscowieniem instalacji fotowoltaicznej jest znalezienie stabilnego podłoża w nasłonecznionym miejscu. W Polsce ich wydajność jest największa, gdy są skierowane na południe o odchyleniu do 30°.
Optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na skośnym dachu, skierowanym na południe, wówczas pozostają one dobrze nasłonecznione i nie zajmują dodatkowej przestrzeni. Ponadto jeśli instalacja solarna zostanie uwzględniona już na etapie budowy domu, jej koszty mogą zostać znacznie obniżone, a same panele słoneczne zostaną wkomponowane jako element dachu.
Instalacja fotowoltaiczna może zostać zainstalowana na stelażach na dachu płaskim, ogrodzeniu, strukturach nie mieszkalnych lub bezpośrednio na ziemi. Ponieważ jednak optymalnie w polskich warunkach jest kierować panele słoneczne na południe, północny spad dachu lub ściana budynku nie będą odpowiednim miejscem na instalację fotowoltaiczną. Zbyt nisko założona instalacja będzie natomiast zacieniona w godzinach rannych i wieczornych, przez co będzie generować nieznacznie mniej energii.
Dlatego instalacje fotowoltaiczne naziemne warto podnieść na wysokość około 1,5 – 2,5 m, dzięki czemu nie będzie ona zajmować dużo miejsca na terenie przeznaczonym na inne cele. Często wybieranym miejscem na panele fotowoltaiczne są budynki gospodarcze.

Fotowoltaika